بایگانی روزانه: اکتبر 11, 2015

اطلاعیه 646 نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لینک د سترسی به جلسات رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم به همراه گزارش صوتی نشست ماهانه نمایندگی مالزی در تاریخ 2 اکتبر 2015 لذا از عزیزان علاقه مند دعوت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: