بایگانی روزانه: دسامبر 2, 2015

لینک گزارش آبان ماه 1394کمیته ی ادیان

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان آبان ‌ماه 1394 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارشهای نقض حقوق بشر | پاسخ دهید: