بایگانی روزانه: دسامبر 8, 2015

لیست جدید کتاب های کتابخانه کانون

مانتره در تعریف واژه «مانتره» و «سرسوتی» در روایات اسطوره‌های هندی، سخنان دارای نیروی سحر آمیزی است که می‌‌تواند دانایی را از اندیشه به عمل در آورد. این نیروی جادویی که «مانتره یا منتره» نامیده می شود، در وداها و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتاب | پاسخ دهید: