بایگانی روزانه: مارس 31, 2016

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 3 اپریل 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  (یکشنبه 3  اپریل 2016 ساعت 16:00)

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان  جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 اپریل 2016

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: