بایگانی روزانه: آوریل 23, 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 اپریل 2016

جلسه سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ با موضوع عرفان حلقه و دولت جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: