بایگانی روزانه: می 18, 2016

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه سوئیس، یکشنبه 8 مای 2016

اين جلسه در تاريخ یکشنبه  8 ماه مای  2016  مصادف با  8 اردیبهشت ماه 1395 ساعت  15:00در شهر زوريخ مكاني به نام رادیو لورا برگزار گرديد. درابتدا خانم الهه رمضانی مسئول جلسه بعد از سلام و خيرمقدم باخواندن ماده 23 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 712 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه سوئیس، یکشنبه 8 ماه مای 2016

اين جلسه در تاريخ یکشنبه  8 ماه مای  2016  مصادف با  8 اردیبهشت ماه 1395 ساعت  15:00در شهر زوريخ مكاني به نام رادیو لورا برگزار گرديد. درابتدا خانم الهه رمضانی مسئول جلسه بعد از سلام و خيرمقدم باخواندن ماده 23 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید: