بایگانی روزانه: سپتامبر 13, 2016

اطلاعیه شماره 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی(نظام آموزشی در ایران)

آیا سیستم آموزشی ایران کارآمد است و چارچوبهای تعریف شده در آن توانسته  پاسخگوی مهارتهای بعد ازتحصیل باشد و چه نقشی در شناسایی استعدادهای کودکان ایفا کرده است ؟ سيستم ارزش گذاري آموزشی در ایران چگونه است و کتب آموزشی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 750نمایندگی مالزی در خصوص پیشگیری از خودکشی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: