بایگانی روزانه: سپتامبر 24, 2016

اطلاعیه شماره 756 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص زندانیان عقیدتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 754 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص بازداشت نوکیشان مسیحی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 752 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی صلح

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق زنان در شهریور ماه 1395

 سمیه مهربانی         اخبار زنان زندانی: نرگس محمدی: سلول انفرادی، ابزار شکنجه است(4 شهریور، هرانا) گزارشی از آخرین وضعیت نسیم باقری در زندان اوین(7 شهریور، هرانا) هما هودفر؛ وخامت حال و بستری شدن در بیمارستان(9 شهریور، هرانا)

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید: