بایگانی روزانه: اکتبر 14, 2016

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (کودکان کار در ایران)

چه عوامل و دلایلی در ایجاد پدیدهء کار کودکان وجود دارد؟ و این پدیده چه معضلاتی را در جامعه ایجاد میکند؟ میهمانان : بهیه جیلانی ـ مریم مرادی با اجرای : مریم پورحسینی

ارسال شده در کلیپها | پاسخ دهید: