بایگانی روزانه: دسامبر 4, 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  مالزی  در روزپنجشنبه 1 دسامبر 2016 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر2016

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  پاکستان  در روزجمعه 2 دسامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید: