بایگانی روزانه: فوریه 8, 2017

اطلاعیه شماره 799 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران

اطلاعیه شماره 799 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 798 کمیته اقوام و ملل ایرانی با موضوع کولبران

اطلاعیه شماره 798 کمیته اقوام و ملل ایرانی با موضوع کولبران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح پروتکل کنوانسیون منع شکنجه)

کلیپ صوتی (شرح پروتکل کنوانسیون منع شکنجه)

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید: