بایگانی روزانه: مارس 29, 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

مادهٔ 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر بند 2 – هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست. فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی اعلامیه جهانی حقوق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: