بایگانی روزانه: آوریل 5, 2017

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 8 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 4 اپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی مالزی با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر,، روز جهانی محیط زیست در روز سه شنبه 4 اپریل 2017 ساعت16 به وقت اروپا در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی با حضور چشمگیر اعضای نمایندگی و میهمانان و فغالان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید: