بایگانی روزانه: آوریل 9, 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 اپریل 2017

جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست درروز شنبه مورخ 8 اپریل 2017 ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشربه صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید . همکاران ما درکمیته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 اپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع سلامت روان در چالش تبعیض عقیده و به مناسبت روز جهانی بهداشت در روز جمعه 7  آپریل 2017 ساعت17  به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته ادیان با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید: