بایگانی روزانه: آوریل 18, 2017

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتاب سدی بر اقیانوس آرام مادر که‌ در صحرایی‌ از نمک‌ و آب‌ سرگردان‌ است‌ و زیر گرمای‌ سوزانِ خورشیدی‌ بی‌امان‌ و سلطه‌جو از پا درآمده‌، با دنیا به‌ چالش‌ برخاسته‌ است‌. مادر با اقیانوس‌ آرام‌ که‌ هجوم‌ سالانه‌اش‌ مزارع‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتاب | پاسخ دهید:

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 29 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 29 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: