بایگانی روزانه: آوریل 19, 2017

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد)

شرح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر دکتر زهرا ارزجانی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 825 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص فروش خاک

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 28 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: