بایگانی ماهیانه: می 2017

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیست که چنگال قدرتشان را در تنهٔ تمام قوانین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: