بایگانی روزانه: می 6, 2017

کلیپ صوتی شرح (ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

شرح ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر مریم مرادی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش اول اعلامیه کنفرانس توسعه کپنهاک)

شرح بخش اول اعلامیه کنفرانس توسعه کپنهاک با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر : زهرا ارزجانی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان میز اعتراضی نمایندگی سوئیس شنبه 20 مای 2017

فراخوان میز اعتراضی نمایندگی سوئیس شنبه 20 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

Aufruf der Protest-Tribüne Schweizer Vertretung am samstag 20 May 2017

Aufruf der Protest-Tribüne Schweizer Vertretung am samstag 20 May 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: