بایگانی روزانه: می 19, 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ برنامه سازان : بهرنگ کشاورز : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته امیر رضایی : بررسی ماده 26 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 846کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 846کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 843 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

اطلاعیه 843 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 841 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 841 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اندونزی و اتریش 22 مای 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اندونزی و اتریش 22 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: