بایگانی روزانه: ژوئن 4, 2017

اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

با وجود شرایط حاکم بر جامعه کنونی ایران ، آیا فرصت های برابر و عدالت در انتخابات برای عموم مردم فراهم بوده است ؟ اصل شفافیت یک اصل بسیار مترقی مدیریتی و اخلاقی است . آیا ساز و کارها و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپها | پاسخ دهید: