بایگانی روزانه: جولای 8, 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 یولی 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 877 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 877 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان نمایندگی سوئیس 9 یولی 2017

فراخوان نمایندگی سوئیس 9 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: