بایگانی روزانه: جولای 11, 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 1 جولای 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 1 جولای 2017

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 1 جولای 2017 بسته هستند

اطلاعیه 880 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 880 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 880 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه 878 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 878 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 878 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 یولی 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 یولی 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی ترکیه و اتریش 21 یولی 2017

فراخوان  جلسه ی مشترک نمایندگی ترکیه و اتریش 21 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی ترکیه و اتریش 21 یولی 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن 15 یولی 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن 15 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن 15 یولی 2017 بسته هستند