بایگانی روزانه: سپتامبر 19, 2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (جلسه هم اندیشی) 29 سپتامبر 2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (جلسه هم اندیشی) 29 سپتامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (جلسه هم اندیشی) 29 سپتامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 26 سپتامبر 2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 26 سپتامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 26 سپتامبر 2017 بسته هستند