گزارش صوتی جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 15 اکتبر 2017

این جلسه در روز یکشنبه 15 اکتبر 2017 ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون به صورت حضوری و جمعی دیگر از اعضا و فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک با موضوع بررسی کشتار زندانیان سیاسی سال 67 و خشونت و عدم خشونت با کدام اصل راهنما برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم رحیله جهاندیده :  بررسی کشتار زندانیان سیاسی سال 67

اقای جهانگیر گلزار : خشونت و عدم خشونت با کدام اصل راهنما

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.