فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 4 نوامبر 2017

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی مشترکاً برگزار می کنند.

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی علم در خدمت صلح

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

محمد حسین برزی:    

بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرایی آن

 دیانا بیگلری فرد:

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته

 احسان حیاک:

نحوه فرایند دین بر حکومت دین سالار

 حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی:

روز جهانی علم در خدمت صلح

بحث و گفتگو،  پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

زمان: شنبه 4 نوامبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk – View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه: بابک کیانی

ادمینها: مریم مرادی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی، جعفر فرد کریمی

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.