گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 10 فوریه 2018

جلسه سخنرانی ماهيانه اعضای كميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی 10 فوريه، ساعت 15 بوقت اروپای مركزی توسط اعضا و دو سخنران میهمان به همراه جمع کثیری از علاقمندان و مدافعان حقوق بشر برگزار شد كه منتج به یک نشست با كيفيت و پرمحتوا گردید.
یکی از شاخص های این جلسه طرح پرسش و پاسخ و همچنين اظهار نظر آزاد شركت كنندگان بود که دانش و تجارب خود را در زمينه حقوق اقوام و ملل ايران به اشتراك گذاشتند.
در اين برنامه كه حدود ٤ ساعت بطول انجاميد، مطالب بسيارمهم و زير بنايي در بارۀ حق زبان مادری توسط آقای منوچهر شفائی بیان گردید و همچنين خانم دکتر زهرا ارزجانی نیز نگاهی داشتند به جغرافیای سیاسی اقوام، امنیت ملی و تاثير ناگوار مردان سياسي ايران بر تقسيمات آن، موضوعي كه تا كنون كمتر بصورت كارشناسي بدان پرداخته شده است.
موضوع سخنران بعدی، رنج و آلام پایان ناپذير كولبران بود که در حوزه اقوام ملل، نشان از محروميت و زندگي طاقت فرسای انان در ايران است و این مهم را نیز آقای شهریار ایازی برعهده داشتند که با ذكر مشاهدات خود از نزديك و اطلاعت وسیع خویش در اختیار حاضران قرار دادند.
در پايان موضوع راه ها و روشهاي نظام حاكم ايران در استانهاي اقوام و ملل براي بهره برداري يكجانبه اين حوزه به نفع مقاصد نظام، توسط آقای کاوه شیخ محمدی مورد موشكافي قرار گرفت.
علاقمندان میتوانند از طریق فایل های صوتی تهیه شده به مجموعۀ آنچه که اشاره شد، دسترسی داشته باشند:

خانم صدیقه جعفری : تحليل و بررسی نقض حقوق اقوام در ماه گذشته

اقای منوچهر شفایی : کنوانسیون زبان مادری و مقایسه با قانون اساسی ایران

خانم دکتر زهرا ارزجانی : نگاهی به جغرافیای سیاسی اقوام و امنیت ملی

اقای شهریار ایازی : کولبری (کسب نان، به نرخ جان)

اقای کاوه شیخ محمدی : وضعیت اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.